مقالات

ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم


ماده ۱۰۰

آیا میدانید ماده ۱۰۰ چیست و چه تسهیلاتی را برای مودیان در بر دارد؟

۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت استفاده مودیان از تسهیلات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است.

ولی این ماده چه میگوید؟ و تسهیلات اعطایی به مودیان چیست؟

بنا به اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تکریم و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم* ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ) که میزان فروش کالا و خدمات سال ۱۳۹۵ آنها کمتر از (۱٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) باشد، را از انجام بخشی از تکالیف مقرر در قانون مذکور معاف کرده و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول  می نماید. ((منبع سازمان امور مالیاتی)

میزان مالیات عملکرد سال ۹۵ مودیانی که با توجه به گروه بندی مشروح در ماده ۹۷ ق.م.م در گروه سوم قرار دارند و میزان فروش کالا و خدمات آنان در طول سال ۹۵ کمتر از ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد؛ یعنی :

معافیت موضوع ماده ۸۴ در سال ۹۵                   ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۲ * ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال

ده برابر موضوع ماده ۸۴                               ۱۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال = ۱۰ * ۱۵۶۰۰۰۰۰۰

در این صورت از انجام بخشی از تکالیف مذکور در قانون مالیات ها معاف میشوند و مالیات آن ها به صورت قطعی تعیین و وصول میشود.

چگونگی تعیین مالیات مقطوع و نحوه پرداخت آن

میزان مالیات عملکرد سال ۹۵ افرادی که شرایط فوق را داشته باشند، با افزایش (۸) درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین و مبلغ آن برای مودیانی که امکان پرداخت یکجا، تا پایان خرداد ماه را ندارند، حداکثر تا  (۴) ماه به صورت مساوی تقسیط  میگردد.

برای مثال اگر مالیات قطعی سال ۹۴ مودی مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و شرایط و تمایل استفاده  از ماده ۱۰۰ را داشته باشد باید این مبلغ را به عنوان مالیات سال ۹۵ اعلام و پرداخت نماید:

  ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال = ۸%* ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که این درخواست باید در اظهارنامه اعلام شود و اگر مالیات و یا اقساط آن در زمان تعیین شده پرداخت نشود، مشمول جرائم ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

مشروح کامل ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم

افرادی که در سال ۹۴ فعالیتی نداشته اند مشمول استفاده از ماده۱۰۰ میشوند؟

باید بیان کرد ، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۹۴ آنها حسب مورد با اعمال مقررات از جمله مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده و یا در طی سال ۹۴به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتداباید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر (۸ درصد) قرار گیرد.

چه افردای مشمول استفاده از ماده۱۰۰ نیستند؟

۱- مودیانی که فرم مربوط را برای استفاده از تسهیلات تبصره  ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، در مهلت مقرر قانونی (۹۶/۰۳/۳۱) تکمیل و به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند.
۲- مودیانی که متقاضی اعمال مقررات قانونی راجع به کسر وجوه از درآمد مشمول مالیات خود ازجمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ هستند.
۳- کلیه صاحبان مشاغلی که فعالیت و یا درآمد آنها به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف است، از قبیل مشمولین مواد ۱۳۴ و ۱۴۲ و بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و در شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمیگیرند.

چگونه تعیین گروه شویم؟

سازمان امور مالیاتی کل کشور برای سهولت کار مودیان عزیز بخشی را در سامانه سازمان امور مالیاتی قرار داده است که از طریق آن بتوان با پاسخ به برخی سوالات مودیان   را تعیین گروه کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *