دادخواست

دادخواست و چرایی اهمیت نحوه نوشتن آن…

دادخواست نویسی

اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی انجام گیرد نوشتن و تقدیم دادخواست است. دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید. بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید بررسی شده است.

یک کارشناس حقوقی در توضیح دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها می‌گوید: هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

تا بدین جا می بایست متوجه شده باشیم که دادخواست برگه ای است که مختص به خواهان دعواست به عبارتی این خواهان دعواست که نیاز به تقدیم دادخواست دارد ولازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی(خواهان) است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

ولی امروزه دفاتر خدمات قضایی کار تقدیم دادخواست را انجام می دهند و با فرم هایی از پیش تعیین شده و به محض ارائه موضوع دعوا از سوی خواهان آنان اقدام به تنظیم دادخواست نموده و خواهان با تطبیق مشخصات خود و تائید خواسته خود و با امضای الکترونیکی که در همین دفاتر صورت می گیرد کار تقدیم خواست به سرانجام می رسد.

تنظیم دادخواست توسط خواهان در قسمت ستون آئرس خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواسـت وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن دادخواسـت را یک بار در روزنامه آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواسـت ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواسـت ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواسـت روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواسـت صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا ۱۰ روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواسـت رد می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *