مقالات

طرز تهیه اظهارنامه مالیاتی کارآموزان وکالت و وکلاء

در راستای تبین حقوق مالیاتی وکلا و باتوجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴،که سررسید تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی هر سال برای اشخاص حقیقی، مستفاد از ماده ی ۱۰۰ قانون فوق الذکر تا آخر خرداد ماه سال بعد میباشد ،و با توجه به ضرورت امر و اندک فرصت باقی مانده تا سررسید تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ، مواردی چند در این خصوص بشرح زیر تقدیم حضور میگردد

لازم به توضیح هست که شرط بهرمندی از هرگونه معافیت و بخشودگی و امتیازات قانونی در مورد مالیات بر درآمد،تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی در سررسید قانونی میباشد.

۱.وکلای دادگستری اعم از کارآموزان عزیزمان و وکلای پایه یک صاحب تجربه و بزرگوارمان ،جزو مشمولین بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.( این امر تا قبل از اصلاحیه ۳۱/۰۴/۹۴  صحیح میباشد.و اظهار نامه ی مالیاتی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷.

مطابق بر قوانین و ضوابط قبل از اصلاحیه ی جدید می باشد.در ادامه ی مباحث و فرصتهای آتی ،وظایف مالیاتی هر وکیل دادگستری ، به تفصیل طبق قانون جدید تشریح خواهد شد.)

باتوجه به اینکه تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی تماما  بصورت الکترونیکی بوده و نیازی به تسلیم نسخه ی کاغذی به واحد های مالیاتی نمی باشد،تکمیل فرآیند ثبت نام کد اقتصادی و اخذ کد مرحله ی ۴۵ ، امری ضروری خواهد بود.(در غیر اینصورت قادر به ارسال اظهار نامه مالیاتی بصورت الکترونیکی نخواهید بود).

خاطر نشان می گردد طبق ماده ی ۱۷۸ ق.م.م، اگر تحت هر یک از صور متصوره،قادر به تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی بصورت الکترونیکی نشدید،میتوانید با تنظیم اظهار نامه بصورت نسخه ی کاغذی و تسلیم به اداره ی پست  در مهلت قانونی مقرر از معافیت های قانونی برخوردار شوید. تاریخ تسلیم اظهار نامه به پست به شرط احراز ، تاریخ به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

۲.فرضیه ی اینکه کارآموزان معاف از مالیات و معاف از انجام وظایف مالیاتی مقرر در قانون می باشند،باطل است.

تاریخ اخذ پروانه ی وکالت،تاریخ شروع فعالیت منتج به درآمد از نگاه قانونگذار است. مطابق بر تبصره ی ۳ ماده ی ۱۷۷ ق.م.م ،حداکثر تا چهار ماه پس از شروع فعالیت،مراتب به اداره ی امور مالیاتی محل اعلام و باید نسبت به تشکیل پرونده اقدام گردد.

۳.اظهار نامه ی مالیاتی در حقیقت فرمی است که حاوی درآمد ها و هزینه ها  و اطلاعات مالی می باشد.(فصل اول،ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م نیز این مهم را به تفصیل بیان کرده است.) در حقیقت اظهار نامه به نوعی حلقه ای از زنجیر ارتباطی بین دولتها و اشخاص فعال در فعالیت های اقتصادی  مشمول و غیر مشمول مالیاتی است.(حتی اگر شخصی فعال در زمینه هایی باشد که از معافیت مالیاتی برخوردار هست،موظفند همچون سایرین نسبت به تسلیم اظهار نامه و عمل به وظایف قانونی خود اقدام کنند.با این تفاوت که پرونده ی مالیاتی این اشخاص پس از رسیدگی با نرخ مالیاتی صفر محاسبه خواهد شد.)

پس توجه به این نکته حایز اهمیت خواهد بود که تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی بصورت سفید و صرفا با یکسری اطلاعات هویتی که بخشی از اظهار نامه هست،در حکم عدم تسلیم اظهار نامه خواهد بود.در اینصورت ضمن عدم برخورداری از معافیت های مقرر قانونی،مشمول یکسری جرایم نیز خواهد شد.

تسلیم اظهار نامه ی سفید برخلاف تعریف قانونی از اظهار نامه بوده و قابل قبول نخواهد بود.

۴.اظهار نامه مالیاتی همچنان که فوقا هم تشریح شد، شامل دو بخش اطلاعات هویتی مودی و اطلاعات مالی می باشد.

در بخش اول،اطلاعات هویتی بصورت دقیق ، همراه با آدرس محل کار و کد واحد مالیاتی و حوزه ی مالیاتی و دوره ی عملکرد و سایر اطلاعات مرتبط  بصورت کامل و صحیح بادقت تکمیل گردد.

اگر در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ فاقد هرگونه فعالیت منتج به درآمد در حوزه ی مربوطه بودید،گزینه ی فاقد هرگونه فعالیت را فعال نموده و درآمدی برابر با صفر لحاظ گردد.

محل فعالیتی که طی اعلام قبلی و در ثبت نام کد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است،در صورت اجاری بودن  می بایستی اطلاعات هویتی موجر  بصورت کامل در جدول مربوطه ، همراه با اطلاعات محل فعالیت بصورت صحیح تکمیل گردد.

اگر در سال مالی مورد نظر متحمل یکسری هزینه های درمانی و پزشکی برای خود و افراد تحت تکفل خود شده اید،میزان مبلغ هزینه  را در جدول مربوط به هزینه های پزشکی ماده ی ۱۳۷ ، حتما قید بفرمایید.

در زمان رسیدگی با تسلیم یکسری مدارک برابر با مفاد ماده ی ۱۳۷ ق.م.م اقدام شده و این میزان هزینه از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

اگر در سال مالی مورد نظر مقیم خارج از کشور بوده اید و هیچ گونه درآمدی در ایران و از ایران نداشته اید،مثل حالت عدم فعالیت،گزینه ی فاقد فعالیت را فعال نمایید.در موعد رسیدگی با تسلیم مدارک مربوطه معاف از پرداخت مالیات خواهید بود.

متقابلا،اگر در ایران فعال بوده اید و در زمینه ی شغلی دیگری غیر از وکالت،درآمدی از خارج کسب کرده اید،حتما گزینه خیر را فعال نمایید.

چون این میزان درآمد نامرتبط با وکالت بوده و ترتیب دیگری برای آن جاریست.

۵.و اما اصلی ترین قسمت اظهار نامه،بخش اطلاعات مالی و صورت سود و زیان می باشد.

میزان درآمد مشمول مالیات یک وکیل دادگستری از مجموع تمبرهای مالیاتی ابطالی ضربدر ۲۰ و حق مشاوره های دریافتی تشکیل میشود.

( در فرآیند تشخیص بصورت علی الرس،اجحاف زیادی در حقوق مودیان مالیاتی میشود.)

مالیاتهایی که قبلا به واسطه ی یکسری قراردادها بصورت علی الحساب طبق ماده ۱۰۴ قانون(در اصلاحیه جدید حذف شده)مالیاتها از دریافتی وکلای عزیزمان کسر و به حساب حوزه ی مالیاتی مربوطه واریز  شده است، در رسیدگی به پرونده مربوطه مد نظر قرارداده خواهد شد.

نکته ی  مهم دیگر  که عزیزان باید توجه فرمایند،اینست که ضریب مالیاتی درآمد حاصل از حق الوکاله و ضریب مالیاتی درآمد حاصل از حق المشاوره با یکدیگر متفاوت است.

لذا درآمد  حق الوکاله در قسمت سود و زیان و در ردیف درآمد حاصل از خدمات قید گردد.(در رسیدگی ها با ضریب ۵۵ درصد اعمال میگردد.)

درآمد حاصل از حق المشاوره هم در صورت وجود و آنهم بصورت مستند……در ردیف سایر درآمدها گنجانده شود….(ضریب کمتر از حق الوکاله).

اگر کارمند اداری در دفتر کار دارید،میبایستی هر ماه نسبت ارسال لیست حقوق و دستمزد به اداره ی مالیاتی مربوطه اقدام کنید.

در صورتی که دارای کارمند هستید و اقدام به ارسال لیست کرده اید،هزینه مربوط به حقوق و دستمزد در ردیف مربوطه درج شود.

ولی اگر نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد اقدام نکرده اید،این میزان هزینه حقوق را در اظهار نامه عنوان نکنید.چرا که جدای ازاینکه از درآمد مشمول مالیات کسر نخواهد شد،مشمول یکسری جرایم مطابق ماده ۱۹۷ ق.م.م نیز خواهید شد.(عدم ارسال لیست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات حقوق در سررسید مقرر و خاص خودش).

اگر محل فعالیت بصورت شخصی میباشد،میتوانید با استهلاک دارایی ثابت(ساختمان) و سایر داراییهای استهلاک پذیر، هزینه ی استهلاک را در محاسبات درآمدی و در جداول مربوطه لحاظ کنید.

این میزان هزینه طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.

یکی از نکات مهم و قابل توجه دیگر که گهگاهی عزیزان با خطا مواجه میشوند،اضافه کردن چکهای  دریافتی از موکلین با سررسیدهای خارج از دوره ی مالیاتی به درآمد حاصل از خدمات است.

هرچند این مهم جز درآمد ماست،ولی چون هنوز بصورت نقدی دریافت نکرده ایم و دوره ی وصول آن مربوط به یک تاریخ دیگریست، ضرورتی برای اضافه کردن بر درآمد مشمول مالیات این دوره نیست. 

این گفتار،شرحی از نحوه ی تنظیم و تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی بصورت کلی بود.

 امکان دارد عزیزانی از لحاظ کارکرد و فعالیت خود دارای شرایط خاص باشند.لذا باتوجه به مد نظر قرار ندادن این حالات، هریک از وکلای بزرگوارمان میبایستی طبق مطالب و مجموعه نکات عنوان شده،در راستای عمل به تکالیف قانونی مربوط به حوزه ی فعالیتی خود اقدام کرده تا از امتیازات قانونی نیز بهرمند شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *