دادخواست

درخواست کپی از پرونده در دادسرا

نمونه درخواست اخذ کپی از پرونده مرحله دادسرا(پرونده های کیفری)

بازپرس محترم…………………………. شعبه…………………….دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب

سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل مدافع متهم/ویا متهم آقای…….موضوع کلاسه پرونده …………………….خاطر عالی را به موارد ذیل معطوف داشته و دستور قانونی مزید امتنان است :

 

به موجب مستفاد از مادتین ۵ و ۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به #ضرورت رعایت #حقوق‌شهروندی ؛ طبعاً در مرحله دادسرا میتوان به اینجانب در مقام وکیل متهم #اجازه کپی‌برداری و تصویربرداری داد.

چه #مقدمه‌واجب، #واجب است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز است و مقدمه و لوازم اطلاع موکل از موضوع و #ادله‌اتهام، میسر بودن اخذ کپی از اوراق پرونده است.

مضافاً #اصل بر دسترسی متهم به پرونده است و عدم دسترسی متهم به اوراق پرونده مانع برخورداری موکل از #حقوق‌ مورد نظر مقنن است تا بتواند از طریق وکیل خود تدارک دفاع دقیق ببیند .

افزون بر آنچه مذکور شد در پرونده ما نحن فیه #قرار_عدم_دسترسی بر اساس ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری #صادر نشده و در نتیجه کپی‌برداری و یا تصویربرداری از اوراق پرونده نه تنها فاقد اشکال بوده بلکه توام با جواز قانونی و از حمایت مقنن برخوردار است .

رسیدگی و #دستور مقتضی جهت مطالعه و اخذ کپی از محتویات پرونده #بشرح :

۱. شکایت اولیه

۲.اظهارات شهود در مرجع انتظامی

۳.اظهارات شاکی در دادسرا

۴. اظهارات شهود شاکی در دادسرا

۵.اظهارات متهم در دادسرا

۶.نتیجه تحقیقات محلی

۷.برگ پزشکی قانونی

به هزینه شخصی و بصورت #مصدق امر به اقدام صادر نمایید .

با تشکر و تجدید احترام

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *