اخبارخانوادهدادخواستدعاوی خانوادگی

درخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

         خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: ۱- عقدنامه ۲- استشهادیه ، “3-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب/اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه خوانده از تاریخ       اینجانب/اینجانبه را ترک نموده و از انجام وظایف شرعی و قانونی خودداری کرده است فلذا مستنداً به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم (در نکاح و …) مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم بر تعیین تکلیف اینجانب/ و فرزندان مشترک را به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء مهر انگشت

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *