جرایم علیه اشخاصشکایت شکوائیه

شکایت کیفری

   بسمه تعالی                                                 

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم”

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  “ذکرنام شخص غیررشید”وبه ضرراونوشته/سندی مثل “ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمه گیرنده سند/یا هرشخص دیگر شده “بدست آورده است ، با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

الف)شماره و تاریخ ثبت شکوائیه شماره تاریخ شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب                       رسیدگی فرمائید  نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع کننده: تاریخ       /      /                                   امضاء

ب) عیناً جهت ۱:اخذ ادله شاکی   ،۲:انجام تحقیقات مقدماتی ازطرفین وصورتمچلس نمودن اظهارات آنان ،۳: اخذ اظهارات شهود ومطلعینو۴: اخذنوشته موضوع شکایت وضمیمه نمودن به پرونده و      به کلانتری شماره       ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبه      دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان      

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *