املاکدادخواست

دادخواست_الزام_به_تحویل_مبیع

 
 
 
 
 
 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن الزام به تحویل مبیع مقوم به ریال قطعه صورتمجلس تفکیکی پلاک ثبتی / بخش "شماره و نام شهرستان" به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق: ۱- قرارداد مورخ ، ۲- پایان کار، ۳-گواهی دفترخانه، ۴- دلیل پرداخت ثمن، ۵- صورتمجلس تفکیکی، ۶- استعلام ثبتی، "6-مدرک مورد نیاز دیگر"

 

 

دادخواست

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دادخواست الزام به تحویل مبیع
 
 
 

 

 

 
 
 

                                                                                             محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

 

 

اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و با وصول پاسخ استعلام با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده اند.

ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل وقوع ملک "
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:
اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ،‌ دانگ باب آپارتمان ردیف صورتمجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی / بخش "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان که مورد معامله را در نشانی احداث نموده آپارتمان موضوع دعوی حاضر را خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است.

 
 
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *