قبول داوری و حکمیت

بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی مدنی طرفین هر قراردادی می توانند از هر شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان داور مرضی الطرفین استفاده نمایند.

داور مورد قبول طرفین می تواند مابین آنان حکمیت نماید و در صورت لزوم پیرو درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان اص دار رأی نماید؛ بدیهی است، این حکم برای طرفین لازم الاجراء است و در دوایر اجرای احکام قابل اجراء می باشد.

بنابراین پروسه تقدیم دادخواست و آراء صادره در دادگاه های نخستین و تجدید نظر بدین صورت حذف می گردد.

مضافاً طرفین به شخصی که به تصمیمش اعتماد کافی دارند قضاوت را واگذار کرده و از رأی و نظر او طبعاً ناخشنود نیستند.

البته، داور علاوه بر روحیات عدالت و امانت داری باید تخصص در آن حوزه نیز داشته باشد.

از این رو، مراجعه به گروه وکلای دادخواست این امکان را برای شما فراهم می آورد که از کارشناسان متخصص با حسن سابقه و شهرت صنفی بهره مند شوید.